RENT MEL


Økologisk dyrka korn, produsert og malt til mel på Tuft Gård


Sande i Vestfold

"Det er den lille bonden som har mjølket kuene

og plukket stein fra alle åkrene hvor vi makelig nå kan så og høste."


Fra diktet "Den lille bonden", Rolf Jacobsen
    KORN OG DYRKING

 


Vi dyrker sorter av korn som ikke har vært i handelen på flere år. Disse eldre kornsortene fungerer rett og slett bedre til økologisk dyrking. Samtidig smaker de bedre, og har en annen næringssammensetning enn dagens sorter som er avlet for stor avling og høy bakeevne (luftig bakst).


Det varierer hva slags kornslag vi har mel til salgs av fra år til år. Dette på grunn av at vi har et vekstskifte hvor det hvert år må vurderes hva som er best egna. Ulike forhold kan også gjøre sitt til at vi må gjøre endringer i planene i løpet av året.


Dyrking


Kornet såes stort sett om våren, foruten høstspelt, som sås i september og overvintrer. Vi gjødsler kornet med husdyrgjødsel, som gir en langsom frigjøring av næringsstoff til plantene. I tillegg har vi et vekstskifte med kløverrik eng. Enga gir god hvile for jorda, samtidig som vi får bort mye ugras som trives bedre i kornåkeren enn i grasenga. Kløveren i enga har den egenskapen at den henter næring (nitrogen) fra lufta, og gjør den tilgjengelig for kornplantene året etterpå. Mellom kornplantene trives det mye ugras som vi må håndluke eller slå med ljå. Det er særlig åkertistel, kveke og balderbrå som viser seg som problematisk ugras hos oss.


Høsting


Kornet treskes i slutten av august og utover i september avhengig av været, hvilket kornslag det er, når det er sådd og hvor varm sommeren har vært. Kornet blir kjørt rett inn i egen korntørke, hvor kornet må tørkes ned til 14-15% vanninnhold - først da er kornet lagringsdyktig over lang tid.


     

     Foto: Renathe Wammen


Copyright © All Rights Reserved