RENT MEL


Økologisk dyrka korn, produsert og malt til mel på Tuft Gård


Sande i Vestfold

"Det er den lille bonden som har mjølket kuene

og plukket stein fra alle åkrene hvor vi makelig nå kan så og høste."


Fra diktet "Den lille bonden", Rolf Jacobsen

Foto: Renathe Wammen


På gården vår har vi ei lita gårdsmølle, hvor vi maler korn til steinmalt mel fra egen avling. Dette blant annet fordi vi er opptatt av lokale kretsløp og bærekraft. Mel er dessuten ferskvare, og har bedre smak og næringsinnhold når det er ferskt.


Produksjonen på gården er økologisk, noe som betyr at vi verken bruker kunstgjødsel eller sprøytemidler. Ved å drive økologisk legger vi til rette for at blant annet meitemarken skal trives. Til gjengjeld gjør meitemarken en fantastisk jobb slik at vi får ei matjord som gir gode forutsetninger for å dyrke maten vår i samspill med naturen.


Kornet vi dyrker på gården blir til lokalprodusert, økologisk mel:


RENT MEL


Vi håper det faller i smak! 


Copyright © All Rights Reserved